Інститут Україніки

Головне меню

Карта проїзду

 

                   

 

 

 


Донині місто Дніпропетровськ відлічує свою історію від 1776 року, від появи Указу Катерини про заснування міста Катеринослава на річці Кільчені.

Ця дата, однак, не відображає усіх реалій виникнення міста. Група дніпропетров­ських науковців та краєзнавців за допомогою та підтримкою Благодійного фонду Олексія Лазька провела дослідження, присвячене уточненню часу заснування Дніпропе­тровська. Під час роботи було проведено комплексне опрацювання писемних, архео­логічних та картографічних джерел з історії населених пунктів, які існували в межах нинішнього Дніпропетровська у пізньому середньовіччі та у XYI- XYIII сторіччях: фор­теці Кодак, паланкового міста Війська Запорозького Новий Кодак, міста Стара Самарь (Новобогородицьк), обох Катеринославів.

У результаті цієї роботи група науковців дійшла висновку про доцільність офіційно­го передатування міста. Місто виникло у 1645 році, коли з`явилася перша згадка про місто Новий Кодак.

Місто Новий Кодак існувало при важливому перевозі через Дніпро, на перегині су­ходільних та водних шляхів. Це місто стало важливим релігійним, адміністративним, торговельним і господарським центром Вольностей Війська Запорозького. Новий Кодак був центром Кодацької паланки, територія якої перевищувала 12 000 квадратних кіло­метрів. Тут знаходилася резиденція полковника іншої паланкової старшини, відбувався суд, функціонувала канцелярія. Фортеця слугувала для захисту мешканців міста та навколишніх поселень. Населення Нового Кодака на середину ХYIII століття налічува­ло близько 5 000 осіб.

Після зруйнування Січі Новий Кодак стає повітовим містом, а у 1777 році архієпис­коп Євгеній Булгарис призначає новокодацького священика Федора Фомича на посаду протопопа Слов'янської провінції. Як повітове місто Новий Кодак отримує городову округу.

Катеринослав розташувався на місці Нового Кодака (в офіційних документах Новий Кодак включно до 1791 року називають Катеринославом), а Новокодацька городова ок­руга та новокодацькі повітові установи стають катеринославськими.

Ініціативна група у складі О. Лазька, С. Заславського, І. Довгалюк, О. Репана, О. Харлана, В. Старостіна дійшла висновку, що настав час для спростування міфу про засну­вання Катеринослава виключно з волі «височайшого» Указу. Ми не заперечуємо імперсь­кого та радянського періодів в історії Дніпропетровська, але не можна ігнорувати науково доведеного факту його заснування на 131 рік раніше офіційно визнаної дати.

Пробудження історичної пам'яті щодо дійсної дати народження міста допоможе йо­го мешканцям усвідомити причетність до героїчної долі своїх пращурів, які, власне, і зародили сучасне місто Дніпропетровськ.

Наукова думка про необхідність зміни дати заснування міста Дніпропетровська потребує громадської підтримки.

Усім, хто згоден з думкою ініціативної групи, пропонуємо поставити свій підпис під цим листом.

 Проте незаперечність науково доведених історичних фактів по-справжньому допо­магає суспільству усвідомити свою сув'язь з глибинністю і безперервністю історії власної землі, з якої не можна втрачати жодної сторінки.

 

       

 Під листом підписалися:

 
Перший президент України Л. М. Кравчук
 
Другий президент України Л. Д. Кучма
   
Швидько Ганна Кирилівна - доктор історичних наук, професор Національного гірничого університету
Бойко Анатолій Васильович - доктор історичних наук, професор Запорізького Національного Університету, керівник відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.  
Світленко Сергій Іванович - доктор історичних наук, професор Дніпропетровського Національного Університету ім. О.Гончара, декан Історичного факультету
Ковальова Ірина Федорівна - доктор історичних наук, професор Дніпропетровського Національного Університету ім. О.Гончара
Мицик Юрій Андрійович - доктор історичних наук, професор Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Білокінь Сергій Іванович - доктор історичних наук, головний наук. співробітник Інституту історії України НАН України
Верстюк Владислав Федорович - доктор історичних наук, професор, заступник голови Українського інституту національної пам'яті
Щербак Віталій Олексійович – доктор історичних наук, професор, декан гуманітарного факультету Національного університету «Києво-Могилянська Академія»
Маврін Олександр Олександрович - кандидат історичних наук mavrin.jpg
Денисенко Андрій - координатор громадської організації «ГРАД» denysenko_small.jpg
В‘ятрович Володимир Михайлович - кандидат історичних наук, начальник Галузевого Державного Архіву Служби Безпеки України viatrovich.jpg
Портнов Андрій кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України в Києві, відповідальний редактор часопису «Україна Модерна» Portnov.jpg
Грибовський Володимир - кандидат історичних наук, директор Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва Інституту історії України НАН України gribovskiy.jpeg
Кравченко Володимир - доктор історичних наук, професор, науковий співробітник Інституту української археографії ім. М. Грушевського. Kravchenko.jpg
Кушнір В’ячеслав Григорович - кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету Одеського національного університету. kushnir.jpg
Барановський Борис - кандидат біологічних наук, начальник експедиції НДІ біології Дніпропетровського національного університету baranovskiy.jpg
Ковтун Віра Володимирівна - завідувач кафедри українознавства Дніпропетровського інституту інженерів транспорту vira_kovtun.jpg
Гирич Ігор Борисович- кандидат історичних наук, завідувач відділу джерел з історії України ХІХ - початку ХХ століть Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України girich.jpeg
Музиченько Ярослава - журналіст «Україна Молода». muzichenko.jpg
Чухліб Тарас Васильович - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, директор Науково-дослідного інституту козацтва при інституті історії України НАН України. chuhlib.jpeg
Недосєкіна Тетяна Вікторівна - директор Дніпропетровського юридичного ліцею nedosekina.jpg
Михайлова Ольга – головний редактор журналу «Политик Ком» mihailova.jpg
Рекуненко Наталія - журналіст телеканалу ІРТ rekunenko.JPG
Панькова Світлана Михайлівна - завідуюча Історико-меморіального музею ім. М. Грушевського м.Дніпропетровська pankova.jpg
Новікова Людмила Володимирівна - кандидат історичний наук, в.о. доцента кафедри історії України Одеського Національного Університету. novikova.JPG
Лазебник Валентина Іванівна - завідувач відділу Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького lazebnik.jpg
Бінкевич Володимир Васильович - к.т.н., доцент, краєзнавець binkevich.jpg
Чабан Микола Петрович - заслужений журналіст України chaban.jpg
Лазаренко Іван Іванович - заступник голови Дніпропетровської обласної ради lazorenko.jpg
Аливанцева Олена Валентинівна - завідувач відділу музею «Літературне Придніпров'я» м.Дніпропетровська alivantseva.jpg
Кочергін Ігор Олександрович - докторант кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету, Голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. kochergin.jpg
   
 
 
 
 
 
 
 
subscribes2.jpg
subscribes3.jpg
subscribes4.jpg
subscribes5.jpg
subscribes6.jpg
subscribes7.jpg
subscribes8.jpg
subscribes9.jpg
subscribes10.jpg
subscribes11.jpg
subscribes12.jpg
subscribes13.jpg
subscribes14.jpg
subscribes15.jpg
subscribes16.jpg
subscribes17.jpg
subscribes18.jpg

 

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv

Хто зараз на сайті

На сайті 77 гостей та відсутні користувачі

Відкритий лист