Інститут Україніки

Головне меню

Карта проїзду

 

Проаналізувавши феномен українського національного характеру, ми дійшли висновку, що цей феномен потрібно розглядати як цілісне структурне утворення.

Структурність національного характеру дозволяє нам, знаючи той чи інший його показник, прогнозувати наявність ряду інших показників, з ним пов’язаних. ми уявляємо національний характер як інтегральний феномен, до змістовного поля якого належать наступні складові: 1) ментальна; 2) етнічна; 3) соціальна. Кожна структурна складова виявляється через відповідні показники, які можна зафіксувати використовуючи соціологічний інструментарій: анкетуванням, методом поглибленого інтерв’ю тощо.

Ми пропонуємо розглядати національний характер як пласт національної культури, до якого належить історично та соціально обумовлена цінностно-нормативна база, способи мислення та сприйняття, детермінуючий поведінку індивіда у соціумі.

Можемо зробити висновок про значущу роль в повсякденному житті та свідомості українців міжособистісних зв’язків, а саме близьких стосунків: приятельських та сімейних. Цей компонент ми знаходимо кожний раз, коли намагаємось аналізувати соціальну дійсність та якою вона сприймається сучасними українцями. Це не дивно, з огляду на роль родини в житті українського народу. Узагалі можна сказати, що багато рис українського національного характеру сформувалися під впливом української родини, а така передумова передбачає домінанту близьких міжособистісних стосунків у видбудові структуруючих утворень, зокрема держави. Також чітко проявляється прив’язаність українця до “своєї” території, “малої батьківщини”.

Багато в чому це наслідок такої риси українського національного характеру як “селянськість” організації життя українців. На рівні державного будівництва це проявляється, насамперед, у регіоналізації політичної еліти України. Регіональний контекст набуває актуальності особливо в сьогоднішніх умовах постійної пропаганди та підкреслення розмежування України саме за регіональним принципом. І розділення саме за таким принципом знаходить відгук у свідомості українських громадян, тому що спирається на закладену в національному характері тяжіння до “своєї” території, схильність ототожнювати себе, насамперед, із спільнотою, що належить до цієї території.

Таким чином, на становлення сучасної української державності впливає такий фактор як національний характер українців. Зокрема такі його риси, як тяжіння до малих спільнот та тісних між особистісних стосунків та відбудова життя  по “селянському” типу системоутворюючих зв’язків відіграють значущу роль у формоутворенні та функціонуванні державного апарату сучасної України.

Феномен українського національного характеру необхідно враховувати при створенні та реалізації ефективної державної політики. Також знання його рис та особливостей може слугувати відправною точкою у формуванні

відповідного образу держави та позитивного сприйняття потрібного образу як на внутрішньому, так і на зовнішньодержавному рівні.    

Список літератури

1 Андрусів С. Ім’я гелленів. Про національний характер українців // Дзвін. – 1993. - № 10-12. – С. 110-115.
2 Бебик В. М. Что ж мы за люди, украинцы? // Философская и социологическая мысль. – 1992. - № 6. – С. 22-27.
3 Гнатенко П. И. Проблема национального характера (историко-философский анализ). – Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. – Л. – 1987. – 33 с.
4 Москалець В. Релігійність як риса українського національного характеру // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - № 1. – С. 67-80.

Меркулова Ольга,
Дніпропетровський національний університет
(Соціологія та психологія)

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv

Хто зараз на сайті

На сайті 66 гостей та відсутні користувачі

Відкритий лист