Інститут Україніки

Головне меню

Карта проїзду

 


                           

Р е ц е н з е н т : 

І.О. Кочергін – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету 

Друкується за рішенням Науково-методичної ради Дніпропетровського історичного музею від 12 січня 2009 р., протокол № 2.Абросимова С. В., Парамонов А. Ф.

Дмитро Яворницький та його родовід. – Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2009. – 112 с.

В книзі на значному масиві архівних матеріалів, що вперше вводяться до наукового обігу, реконструйовано родовід українського вченого-енциклопедиста, видатного дослідника історії запорозького козацтва, фундатора Дніпропетровського історичного музею академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 1940). Репрезентовані в книзі документи є цінним джерелом для висвітлення маловідомих чи зовсім невідомих аспектів в біографії Д. Яворницького, передусім його походження, родинного контексту, стосунків вченого з батьками та іншими родичами, впливу цих стосунків на життя та творчість вченого. Книга пропонується широкому читацькому загалові, усім, хто цікавиться історією та культурою України, генеалогією та біографістикою.

© Абросимова В. Л., Парамонов А. Ф., 2009
© Інститут Україніки, 2009
© Харківський приватний музей міської садиби, 2009

Зміст
Передмова                                                                                                5
Біографія Д. Яворницького в родинному та дружньому контекстах              7
Істория роду Яворницьких                                                                        65
Іменний покажчик                                                                                    95
Географічний покажчик                                                                          105 


В книзі на значному масиві архівних матеріалів, що вперше вводяться до наукового обігу, реконструйовано родовід українського вченого-енциклопедиста, видатного дослідника історії запорозького козацтва, фундатора Дніпропетровського історичного музею академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 1940). Репрезентовані в книзі документи є цінним джерелом для висвітлення маловідомих чи зовсім невідомих аспектів в біографії Д. Яворницького, передусім його походження, родинного контексту, стосунків вченого з батьками та іншими родичами, впливу цих стосунків на життя та творчість вченого. Книга пропонується широкому читацькому загалові, усім, хто цікавиться історією та культурою України, генеалогією та біографістикою.                          

 

Передмова

Мабуть, не буде великим перебільшенням сказати, що людина насамперед є об‘єктом, який складає інтерес історичної науки. В.О. Ключевський писав: «Є імена, які вже втратили хронологічне значення, виступили за межі часу, коли жили їх носії. Це тому, що справа, яку зробила така людина, за своїм значенням так далеко виходила за межі свого століття, своїм благотворним впливом так глибоко захопила життя подальших поколінь, що з постаті, яка її зробила, у свідомості цих поколінь поступово спадало все тимчасове і місцеве, і вона з історичного діяча перетворилася в народну ідею, а сама справа її з історичного факту стала практичною заповіддю, заповітом, тим, що ми звикли називати ідеалом». До таких постатей нашої історії можна віднести Д.І. Яворницького, який був людиною надзвичайно різнобічних інтересів, ініціативним і невтомним трудівником, вченим-подвижником. З його ім’ям, перш за все пов’язана багаторічна праця із збирання, дослідження й популяризації історії запорізького козацтва. Усе, що вийшло з-під його пера, позначене особливою любов’ю до історії Запорожжя. Його дослідження ґрунтувались на комплексному вивченні того чи іншого явища. Свої історичні дослідження він робив на базі узагальнення археологічних, етнографічних, фольклористичних, мовознавчих пошуків і знахідок. Вагомий внесок зробив вчений у становлення історичного краєзнавства. Як збирач і колекціонер старожитностей, архівних джерел, Яворницький був одним з перших в Україні організаторів музейної та архівної справ.

Окремою яскравою сторінкою творчої біографії вченого є його етнографічна та фольклористична діяльність. Всебічно вивчаючи життя й побут українського народу, Яворницький виявив великий інтерес до народного мистецтва, зокрема народного живопису й вишивки, кобзарства. 6

 

Його творче кредо яскраво відбилося у його ж словах: «Працюй, працюй, не вдивляючись уперед й не озираючись назад; працюй, не чекаючи нізвідки і ні від кого ні нагороди, ні подяки; працюй, доки служать тобі руки і доки бється живе серце у твоїх грудях; працюй на користь твого народу і на пожиток Батьківщини, яка тобі дорога». Книга, яка пропонується Вашій увазі це спільний проект музейних співробітників, Парамонова А.Ф., людини, що закохана в історію, МГО «Інститут україніки», Державного архіву Харківської області.

Дослідження родоводу Яворницького це цікавий напрям в дослідженнях персонологічного характеру, дає можливість поглибити наше розуміння його коріння, вплив попередніх поколінь на формування особистості вченого, родинних звязків, «пожвавити», «олюднити» біографію Дмитра Івановича.

                           

Капустіна Н. І.

Директор Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького

Заслужений працівник культури України

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv

Хто зараз на сайті

На сайті 64 гостей та відсутні користувачі

Відкритий лист