Інститут Україніки

Головне меню

Карта проїзду

 

Січень 2008

                  

У книзі на основі комплексного опрацювання писемних, археологічних та картографічних джерел розглядаються питання історичної топографії , формування та історії населення пунктів, які існували в межах м. Дніпропетровська у XVІІ-XVIIІ ст. – польської фортеці і міста Кодак, міста Новобогородицьк (Стара Самарь), обох Катеринославі та ін. Визначається їхня роль у розвитку регіону, зв’язки між ними і значення Нового Кодака як міста, що поклало початок Дніпропетровську.

Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться добою козаччини, історією місто будування України та історією одного з найзначніших міст країни.

 

                                      

Завантажити книгу в форматі PDF

          

      

          

  Палімпсест-старовинний

рукопис, звичайно пергаментний,

з якого стерто попередній текст

 і на його місці написано новий.

      

      

     

Науково-дослідний інститут козацтва

Інститут історії України НАН України

Кафедра історії України

Дніпропетровського національного університету

     

О.Репан, В. Старостін, О. Харлан

        

ПАЛІМПСЕСТ

           

КОРІННЯ МІСТА:

поселення  XVI-XVII століть в історії Дніпропетровська

    

       

КИЇВ

Українські пропілеї

2008

     

      

ББК Т3 (4У – 2 дніпр.)

         

Рекомендовано до друку:

Вченою радою Дніпропетровського національного університету,

Протокол №3 від 27 вересня 2007 р.;

Вченою радою Інституту історії України Національної академії наук

України, протокол №9 від 29 листопада 2007р.

              

Рецензенти:

Ковальова І. Ф. – доктор історичних наук, професор кафедри історіографії та джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського університету;

 Сокирко О.Г.   – кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри давньої Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка.

       

          

Малюнки та реконструкції виконано

архітектором, аспірантом Київського національного

університету будівництва та архітектури О.Харланом

          

Репан О., Старостін  В., Харлан О. Палімпсест. Коріння міста: поселення XVІI-XVIIІ століть в історії Дніпропетровська / Концепція і проект видання О. Лазька. – К.: Українські пропілеї, 2008.- С. 268.

            

ISBN 966-7015-24-6

      

          

ã       Благодійний фонд О. Лазька, ідея та концепція, 2008

ã       О.Репан, В. Старостін, О. Харлан, тексти, 2008

ã       О. Харлан, ілюстрації, 2008

ã       ТОВ „Видавництво „Українські пропілеї” , оригінал-макет 2008

     

      

  

З М І СТ

      

Передмова (Швидько Г.).................................................................................................... 4

Вступ................................................................................................................................... 6

Розділ 1. Архітектура та будівництво ( Харлан О.)....................................................... 14

Розділ 2. Шляхи і господарство (Репан О., Старостін В.)................................................ 76

Розділ 3. Люди (Репан О.)............................................................................................... 120

Розділ 4. Церква(Репан О.)............................................................................................. 136

Розділ 5. Адміністрація і суд (Репан О.)........................................................................ 152

Розділ 6. Війна і політика (Репан О.) ............................................................................. 178

Розділ 7. Трансформація (Старостін В.) ........................................................................ 212

Післямова....................................................................................................................... 244

Список використаних джерел і літератури.................................................................. 252

    

       

        

       

ПЕРЕДМОВА

       

Важко бути першими, надто тоді, коли доводиться долати стереотипи, затятість  у небажанні сприйняття нового, хоча й очевидного, усталену традицію повторення одного й  того ж сюжету, хіба що його варіаціями. Хто відважується бути першим, мусить багато знати, багато сил витратити на пошуки незаперечних аргументів здійснити їхній критичний аналіз, на підставі різних за видами історичних джерел реконструювати досліджуваний період історії життя людини, діяльності якоїсь суспільної структури, країни, регіону тощо. Автори цієї книги – дослідники молоді, але вже добре відомі своїми краєзнавчими працями, взялися за непосильну з погляду читача, хоч якоюсь мірою обізнаного з історичними проблемами нашого міста на Дніпрі, справу: заглибитися в часовому вимірі у козацьку епоху історії сучасного модерного, індустріального Дніпропетровська.

           

Феномен українського козацтва полягає в його ролі, що пронизує всі сфери життя суспільства, в багатогранності його матеріальної й духовної спадщини. Одним із зримих наслідків існування козацтва протягом  XVІІ-XVIIІ ст. було заснування козаками багатьох містечок, слобід, сіл, хуторів, від яких починається літочислення сотень міст і сіл Подніпров’я та степової України. Кажучи про необхідність дослідження історії міст і сіл України, особливо так званих історичних, яким виповнилось по 300 й більше років, академія, голова Всеукраїнської спілки краєзнавців, Герой України П.Т. Трояко зазначив: „Історичні міста зберегли великі культурні цінності: археологічні та історичні об’єкти, старе плакування забудови, ансамблі й монументи – незаперечні свідчення своєрідності, не повторності і краси кожного з них”. А в нашого міста все з названих культурних цінностей є, тільки воно формально не є „історичним”, бо вік його штучно
зменшений до 231 року.

           

Дніпропетровськ славний неповторність і красою, а ще більш – своєю історією та сьогоденням. Однією з ознак неповторності нашого міста є те, що цей суспільний організм зародився в XVІІ ст. як козацьке містечко у 80-ті рр.. XVIIІ ст. почав швидко розбудовуватися вже в статусі губернського міста, яке в процесі свого розвитку інтегрувало майже десяток козацьких слобід.

            

Пізній почато спеціального вивчення історії Катеринослава та наявна в XІX ст. традиція вважати датою народження міста першу найяскравішу подію його історії – приїзд цариці у 1787р. і символічну закладку нею першого каменя у фундамент майбутнього собору (який почали будувати більш ніж через 40 років) – вплинули на всю подальшу історіографію історії міста. Однак раз по раз у деяких роботах виринала певна неузгодженість фатів. освячування 100-літного ювілею міста в 1887р., а через 89 років – 200-лінього ювілею не роз’яснювало, а ще більш затруднювало розв’язання питання про витоки нашого міста. На наш думу, причина цього криється не тільки в традиції і сваволі в цьому питанні міських чиновників. Її треба шукати і в науковій площині. Потреба і глибшому трактуванні офіційної історії міста для науковців та краєзнавців була настільки очевидно, що ніби й не потребувала доказів, зводячись до твердження про „козацьке минуле” Дніпропетровська та про поглинену містом козацької слободи Половиці.

              

І ось, нарешті, маємо серйозне дослідження, в якому йдеться про козацьке коріння нашого міста. Його автори - О.Репан, В. Старостін та О. Харлан – підійшли до вивчення первісного етапу життя нашого міста комплексно – на підставі історичних джерел, реконструкції укріплень і храмів тощо. Науковець історик О.Репан, авторитетний краєзнавець  В. Старостін, архітектор  О. Харлан дослідили історію трьох козацьких поселень – Старої Самари, Старого та Нового Кодаків, показавши особливості кожного з них за їхніми функціями військового, адміністративного та економічного порядку. Автори, з одного боку, добре обізнані з наявною літературою та історичними джерелами, які відображають історію трьох згаданих козацьких поселень, а з другого – добре орієнтуються на місцевості, що особливо важливо для визначення військової функції поселень з їхніми фортецями, для опису топографічних особливостей плакування міст і фортець. Дослідники крок за кроком, знімаючи нашарування віків, заглиблюються в далеке минуле міста, розкривають його зародження, функціонування, господарське і суспільне життя.

             

Авторські судження в книзі аргументовані і логічні. Взагалі відсутність голослівних гасел в цьому дослідженні посилює переконливість спокійного, суто наукового аналізу наявного фактичного матеріалу. Тому й висновки всього дослідження дуже чітко сформульовано, і так само аргументовано заперечити авторам щодо їхніх висновків не можна. Скажімо, нам шкода, що слободі Половиці автори відводять лише опосередковану роль у формуванні території міста Катеринослава, бо  це дещо не збігається з нашими міркуваннями. Але ж факти, як відомо, річ уперта.

         

У цій книзі є свіжість підходу до вирішення застарілої проблеми визначення витоків нашого міста, є значний фактичний матеріал, є неупереджене осмислення фактів і є велика любо до рідного краю, окрасою якого, безперечно, є „історичне ” місто Дніпропетровськ.

           

Тож побажаймо авторам і надалі  успішних краєзнавчих досліджень, а читачам – приємної мандрівки в далеку і славну історію нашого міста!

                

Ганна Швидько,

доктор історичних наук, професор,

академік Української Академії історичних наук,

заслужений діяч наук і техніки України,

 Голова обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців

 

       

         

Також по темі

      

Днепропетровские историки в новой монографии восстановили стертый предыдущими идеологиями текст истории родного города
 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv

Хто зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Відкритий лист