Інститут Україніки

Головне меню

Карта проїзду

 

Антисуржик/За заг. ред. О.Сербенської.-К., 1994
Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо.- К.,1991
Великий тлумачний словник української мови.- К.,2005
Головащук С.І. Складні випадки наголошення/ Словник-довідник. -К., 1995
Головащук С.І Українське літературне слововживання/ Словник-довідник.- К., 1995.
Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови.- К., 1986 
Коваль А.П. Культура ділового мовлення. -К., 1975
Коваль А.П. Слово про слово.- К., 1986
Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.
Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові: Афоризми, літературні цитати, образні вислови. 2-е вид., пероб. і доп. – К., 1975.
Колоїз Ж.В. Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів. - Кривий Ріг, 2003.
Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів.   - К., 1988.
Культура української мови. Довідник/ за ред. В.М. Русанівського. -К., 1990.
Нелюба А.  Лексико-словотвірні інновації (1983-2003): Словник. – Харків, 2004.
Новий російсько-український словник. - К., 1996. 
 Орфографічний словник української мови. -  К.,2005.
Орфоепічний словник української мови.Т. 1 -  К.,2001
Орфоепічний словник української мови.Т. 2 -  К.,2003.
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992.
Російсько-український словник. - К.,2003.
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей/ За ред. В.М. Русанівського. 2-е вид., випр. й доп. – К., 1996.
Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. - К., 1977.
Cловник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччини). – Чернівці, 2002.
Словник скорочень в українській мові. - К., 1988.
Словник труднощів української мови/ За ред. С.Я. Єрмоленко.- К.,1989.
Словник української мови в 11-ти томах. - К., 1970-1980.
Словник юридичних термінів (російсько-український). - К., 1994.
О. Стишов. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформаці)ї. - К., 2003.
Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К., 1988.
Український правопис. - К., 1994.
Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. - К., 1978.
Фразеологічний словник української мови: у двох томах. - К., 1993.
Чак Є.Д.  Складні випадки вживання слів. - К., 1984.
 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv

Хто зараз на сайті

На сайті 117 гостей та відсутні користувачі

Відкритий лист