Інститут Україніки

Головне меню

Карта проїзду

 

 

Іпат. — Іпатська лїтопись, вид. 1871 р.

Лавр. — Лаврентиївська лїтопись, вид. 1872 р.

Новг. або 1 Новг. — Новгородская лЂтопись по синодальному хоратейному списку, 1888.

Софійська, Воскресенська, Никонівська, Тверська лїтопись — Полное собраніе рус. лЂтописей.

Параграфи умов Руси з Греками — по подїлу хрестоматії Владимірского-Буданова.

Р. Правда Кар. і Ак. — Руська Правда, кодекси Карамзїнський і Академічний, подїл на параґрафи Калачова.

Правила м. Іоана — Русская ист. библіотека т., VI і прийнятий там подїл на параґрафи.

Житиє Θеодосія — вид. Бодянського, числа значать листи сього видання.

Наука Мономаха — текст і сторони в вид. Лаврентиївської лїтописї 1872 р.

Слово о полку Ігоревім — римські цифри означають подїл на глави, прийнятий в вид. Огоновського, Львів., 1876.

Патерик — у вид. Яковлева (Памятники рус. литературы XII и XIII в.).

Inscr. — Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxtni.

Plin. — Рliniï Naturalis Historia, ed. Detlefsen.

Птолємей — подїл на параґрафи Ноббе.

Iord. — Iordanis Getica, вид. Момзена (M. Germ. hist.).

Corpus scriptorum hist. Byz — бонське вид., з нього цитують ся тексти візантийських письменників, які не маютьновійших видань — як Historici graeci minores ed. Dindort, Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta ed. Boissevain, de Boor, Büttner-Wobst, Прокопій вид. Haury, Теофан i Никифор вид. de Boor.

Mon. Germ. h. — Monumenta Germaniae historica, серія Scriptores.

Mon. Pol. h. — Mouumenta Poloniae historica, Львів 1864 i д.

Гаркави — Сказанія мусульманскихъ писателей о Славянахъ и Русскихъ.

Ібн-Росте, або ібн-Русте — давнїйше званий ібн-Дастом: ИзвЂстія ибнъ-Даста, вид. Хвольсон, 1869.

Рюйсброк, Pubrucus — Recueil des vojages publié par la société de géographie, IV, 1839.

Карамзін — Исторія Российская, вид. Ейнерлїнґа, 1842.

Соловйов — Исторія Россіи, стереотипове вид. тов. „Общественная Польза“.

Krek 2 — G. Krek, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte, вид. 2.

Записки — Записки Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.

Записки київ. — Записки українського наукового товариства в Київі.

Записки одеські — Записки одесскаго общества исторіи и древностей.

Матеріали етнол. — Матеріали до українсько-руської етнольоґії, вид. наук. тов. ім. Шевченка у Львові.

К. Ст. — Кіевская Старина.

Чтенія київ. — Чтенія историческаго общества Нестора лЂтоп. в Київі.

Чтеніе моск. — Чтенія въ общест†исторіи и древностей при московскомъ университетЂ.

Ж. М. Н. П. — Журналъ Министерства Народнаго ПросвЂщенія.

Ж. Ст. — Живая Старина, вид. Русского географ. общества.

Изв. отд. рус. яз. — ИзвЂстія отдЂленія русскаго языка академіи наукъ, нова серія, з 1896 р.

Труды отд. сл. и рус. арх. — Записки импер. археолог. общ., нова серія, Труды отдЂленія славян. и русск. археол.

Archiv — Archiv für slavische Philologie.

I. F. — Indogermanische Forschungen.

Kwart. hist. — Kwartalnik historyczny, вих. у Львові.

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv

Хто зараз на сайті

На сайті 73 гостей та відсутні користувачі

Відкритий лист