Інститут Україніки

Головне меню

Фотопроект М. Матуса

Семейный альбом 1893 - 1957

Карта проїзду

 

Тексти литовських пісень(литовською та українською мовами)

ТИКУС БУВО ВАКАРЕЛИС

Тикус буво вакарелис,
Швиесус, скайстус менеселис,
Кай аш эяу и даржели
Лайстити жалюю рутялю,
Лайстити жалюю рутялю –лю.

Ир приэяу упелели,
Плату, гили ванденели,
Ир сутикау бернужели,
Балта, гражу добилели,
Балта, гражу добилели –ли.

Палаук, шаукя, мергужкли,
Аш первесю пер лиентели,
Има мяня уж ранкялес,
Вяда маня пер лиентяли,
Вяда маня пер лиентяли –ли.

Ир нулужо лиентужелис,
Балтос лиепос лентужеле,
Ир нускендо вайникелис,
И гилуи Нямунели,
И гилуи Немунели –ли.

ХОРОШИЙ БЫЛ ВЕЧЕРОЧЕК

Хороший был вечерочек,
Светлый, ясный месяченько,
Когда я шла в садочек
Поливать зелёную руточку,
Поливать зелёную руточку.

И подошла к реченьке,
Широкой, глубокой водице,
И встретила парнишку,
Светлого, красивого клеверочка,
Светлого, красивого клеверочка.

Подожди, окликнул, девушка,
Я переведу через мосточек,
Берёт меня за рученьки,
Ведёт меня через мосточек,
Ведёт меня через мосточек.

И сломался мосточек,
Белой липы дощечка,
И утонул веночек,
В глубоком Нямунеле,
В глубоком Нямунеле.

RULATI

Jeigu drauguži sau vienas liūdėsi,
Jeigu pasaulis tau būtų žiaurus,
Jeigu sau laimės surast negalėsi,
Te si dainelė praskaidrins jausmus.
Ech! Rulati, rulati, rulati, rula
Rulati, rulati, ru, la, la, la.

Jei pinigų tu seniai beturėjai,
Greitai tavoji dalia pagerės,
Jeigu aptingęs tuščiai dykinėji,
Tau ši dainelė vargiai bepadės.
Ech! Rulati, rulati, rulati, rula
Rulati, rulati, ru, la, la, la.

Jeigu drauguži sau vienas liūdėsi,
Jeigu pasaulis tau būtų žiaurus,
Jeigu sau laimės surast negalėsi,
Te si dainelė praskaidrins jausmus.
Ech! Rulati, rulati, rulati, rula
Rulati, rulati, ru, la, la, la.

 

SĖK SESUTE ŽALIĄ RŪTĄ

Sėk sesute žalią rūtąý 3 kart

Kad Lietuva laisva būtų ý 2 kart

Sėk sesute dar ir mėtą

Kad Lietuva vis laimėtų

Sėk sesute ir bijūną

Kad išvytų atejūną.

Sėk sesute žalią lyną

Kad nesprogtų Ignalina.

Sėk sesute ir leliją

Kad mylėtume Mariją.

Oi lelijele, oi lelijele, oi lelijele,

Baltoji lelija.

 

KALNUOS DAINUOJA

Kai tylus vakaras ateina,

Saulutė leidžias už kalnų
Ir tolumoj nakties padangėj
Sužiba tūkstančiai žvaigždžių.

Kai saulė rytmetį pakyla,

Žibutės rymo pakelį
Ir piemenelis bandą gena
Tenai toli, toli, toli, toli.

Tada aš vėl tavęs ilgiusi

Ir laukiu žydinčiam sode.
O akys skęsta tolumoje,
Gal pamatysiu aš tave.
Kai tylus vakaras nurimo,
Saulutė leidžiasi toli,
Pakelyje beržialis rymo,
Žibutės žydi pakelį.

Tada mylėjau tave vieną

Labiau už žiedus obelų
Ir, pasilikęs vienui vienas,
Ilgėjausi tavo dainų.
Kalnuos dainuoja
Ragelis-suli-uli-jo
Ir žydi gėlės. Tenai kalnuos.

 

KAI ATEIS VAKARAI

Kai steis vakarai, raudonuos dobilai,

Tu pas  mane per vėlai atėjai.
Mielas vėjas žiedus nuskynė,
Tai neklausk ar dar žydi, ramunėlė baltai.

Tie vakarai jau daugiau nabegrįš

Ir daugiau nesibelsk į manąsias duris
Mielas jau ruduo atkeliavo,
Krinta lapai nuo klevo, jau ruduo širdyje.

Bus vakarai, raudonuos dobilai,

Tu pas mane per vėlai atejai.
Mielas vėjas žiedus nuskynė,
Mūs keliai išsiskyrė ir negrįš atgalios.

Ir taip jau yra tokia mamų dalia,

Užauga vaikai ir žiūrėk nebėra,
Laikas nesugrįžtamai bėga,
Gimtą lizdą palieką tartum paukščiai vaikai.

Ir taip jau yra tokia mamų dalia,
Užauga vaikai ir žiūrėk nebėra,
Mama, jau duktė ištekėjo
Ir pas vyrą išėjo, tu viena palikai.

Ir taip jau yra tokia mamų dalia,
Užauga vaikai ir žiūrėk nebėra,
Mama, jau sunus tavo vedė,
Kitą lizdą surado, tu viena palikai.

 

Jei tu būtum…

Jei tu būtum ramunėlė

Ir žydėtum lankoje
Tai aš būčiau piemenėlis
Ir nuskinčiau aš tave.
Tra lia lia lia. Tra lia lia lia lia lia.
Tai aš būčiau piemenėlis
Ir nuskinčiau aš tave.

Jei tu būtum piemenėlis

Ir nuskintum tu mane,
Tai aš būčiau žuvytėlė
Ir plaukiočiau ežere
Tra lia lia lia. Tra lia lia lia lia lia lia.
Tai aš būčiau žuvytėlė
Ir plaukiočiau ežere

Jei tu būtum žuvytėlė

Ir plaukiotum ežere
Tai aš būčiau žvejo sūnus
Ir vis gaudyčiau tave.
Tra lia lia lia. Tra lia lia lia lia lia lia.
Tai aš būčiau žvejo sūnus
Ir vis gaudyčiau tave.

Jei tu būtum žvejo sūnus

Ir vis gaudymum mane,
Tai aš būčiau gegutėlė
Ir skrajočiau danguje.
Tra lia lia lia. Tra lia lia lia lia lia lia.
Tai aš būčiau gegutėlė
Ir skrajočiau danguje.

Jei tu būtum gegutėlė

Ir skrajotum danguje,
Tai aš būčiau vanagėlis
Ir vis gaudyčiau tave.
Tra lia lia lia. Tra lia lia lia lia lia lia.
Tai aš būčiau vanagėlis
Ir vis gaudyčiau tave.
Jei tu būtum vanagėlis
Ir vis gaudytum mane,
Tai aš būčiau angelėlis
Ir sėdėčiau danguje.
Tra lia lia lia. Tra lia lia lia lia lia.
Tai aš būčiau angelėlis
Ir sėdėčiau danguje.

Jei tu būtum angelėlis
Ir sėdėtum danguje.
Tai aš būčiau piktas velnis
Ir vis gundyčiau tave.
Tra lia lia lia. Tra lia lia lia lia lia.
Tai aš būčiau piktas velnis
Ir vis gundyčiau tave.

Jei tu būtum piktas velnis

Ir vis gundytum mane,
Tai aš būčiau davatkėlė
Melsčiau,rytą vakare.
Tra lia lia lia. Tra lia lia lia lia lia lia.
Tai aš būčiau davatkėlė
Melsčiau, rytą vakare.

Jei tu būtum davatkėlė
Melstums, rytą vakare,
Tai aš būčiau klebonėlis
Tipu-tapu pas tave.
Tra lia lia lia. Tra lia lia lia lia lia lia.
Tai aš būčiau klebonėlis
Tipu-tapu pas tave.

Jei tu būtum klebonėlis
Tipu-tapu pas mane,
Labas rytas klebonėlis
Susitiksim pragare.
Tra lia lia lia. Tra lia lia lia lia lia lia.
Labas rytas klebonėlis
Susitiksim pragare.

 

Sūneli palaidune

Sūneli palaidune,

Sakyk kur tu būvai?

Akutės užmigotos
Ir suvelti plaukai.

Oili oili oili lia

Oili oili lai lia

Akutės užmigotos
Ir suvelti plaukai.

Pas mergužėlę ėjau,
Nakvynės negavau.
Naktelę paklajojau,
O namelius radau.

Oili oili oili lia

Oili oili lai lia

Naktelę paklajojau,
O namelius radau.

Įleiski mergužėlė,
Įleiski į namus.
Priimki aukso žiedą
Ir širdį dovanų.

Oili oili oili lia

Oili oili lai lia

Priimki aukso žiedą
Ir širdį dovanų.

Priimki aukso žiedą
Ir širdį dovanų.

 

KAI ATEIS VAKARAI

 1. Kai steis vakarai, raudonuos dobilai,
  Tu pas  mane per vėlai atėjai.
  Mielas vėjas žiedus nuskynė,
  Tai neklausk ar dar žydi, ramunėlė baltai.

 2. Tie vakarai jau daugiau nabegrįš
  Ir daugiau nesibelsk į manąsias duris
  Mielas jau ruduo atkeliavo,
  Krinta lapai nuo klevo, jau ruduo širdyje.

 3. Bus vakarai, raudonuos dobilai,
      Tu pas mane per vėlai atejai.
  Mielas vėjas žiedus nuskynė,
  Mūs keliai išsiskyrė ir negrįš atgalios.

 4. Ir taip jau yra tokia mamų dalia,
  Užauga vaikai ir žiūrėk nebėra,
  Laikas nesugrįžtamai bėga,
  Gimtą lizdą palieką tartum paukščiai vaikai.

 5. 5.Ir taip jau yra tokia mamų dalia,
  Užauga vaikai ir žiūrėk nebėra,
  Mama, jau duktė ištekėjo
  Ir pas vyrą išėjo, tu viena palikai.

 6. 6.Ir taip jau yra tokia mamų dalia,
  Užauga vaikai ir žiūrėk nebėra,
  Mama, jau sunus tavo vedė,
  Kitą lizdą surado, tu viena palikai.

KUR GIRIA ŽALIOJA

Kur giria žalioja,
Ten mano namai,
Kur Nemunas banguoja,
Tėvynės kraštai.

Tėvynė ten mano,
Šalelė skaisti,
Tulas neišmano,
Kodėl taip graži.

Tėvynės likimą
Garsina daina,
O širdį graudina
Jos gaida liūdna.

Naujai atgaivinti
Tėvinės jausmus,
Visad išlaikyti
Jos palikimus

Žalumas giružių,
Papildo jasusmus
Čiulbėjimas paukštužių
Yr didžiai meilus

Krantai Nemunėlio
Lyg rutų daržai,
Ten dainos bernelio
Skamba taip gražiai!

КУР ГИРЯ ЖАЛИЮОЯ

Кур гиря жалиюоя
Тен мано намай
Кур Нямунас бангуоя
Тэвинэс краштай.

Тэвинэ тен мано
Шалялэ скайсти
Тулас неишмано
Кодэл тайп гражи.

Тэвинэс ликима
Гарсина дайна
О ширди граудина
Ёс гайда людна.

Науяй атгайвинти
Тэвинэс яусмус
Висад ишлайкити
Ёс паликимус.

Жалумас гиружю
Папилдо яусмус
Чюлбэимас паукштужю
Ир диджяй мейлус.

Крантай Нямунэлио
Лиг руту даржай
Тен дайнос бернялио
Скамба тайп гражяй

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv

Хто зараз на сайті

На сайті 70 гостей та відсутні користувачі

Відкритий лист