Інститут Україніки

Головне меню

Фотопроект М. Матуса

Семейный альбом 1893 - 1957

Карта проїзду

 

Роз'яснення до написання деяких слів (наприклад, пріоритет чи приорітет).

БОРИСПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬ, АЛЕ НІКОПОЛЬ, СЕВАСТОПОЛЬ

Ці та подібні назви міст різні за походженням, бо й самі міста виникали у різний час, а тому й принципи їх найменування з часом змінювались. Характерно, що в російській мові усі назви таких міст мають другий компонент -поль (Борисполь, Никополь, Симферополь, Ставрополь), а українська мова розрізняє два компоненти - -піль (Бориспіль, Тернопіль, Ямпіль) і -поль (Севастополь, Тирасполь, Овідіополь, Неаполь та ін.). І це - не випадково. Назви міст із компонентом -піль - місцевого, слов'янського походження; у них друга частина походить від слова поле, де в закритому складі голосний о за законами української мови перейшов в і: Бориспіль - «Борисове поле», Тернопіль - очевидно, «поле, поросле терном», Ямпіло, найвірогідніше, «поле з ямами» і т. п. Проте, в назвах інших міст українська мова зберігає компонент -поль, а не -піль, Це пояснюється тим, що в таких випадках -поль походить не від поле, а від грецького слова polis «місто», і через це в українській мові не змінилося. Тому не можна сказати Сімферополь, Ставропіль, Ти-распіль, а тільки Сімферополь, Ставрополь, Тирасполь, Овідіополь, Мелітополь і т. д.

Складні назви міст з другою частиною -поль існували ще в античні часи: Неаполь в Італії, а в Криму в районі сучасного Сімферополя з III ст. до н. е. до III ст. н. е. існувало місто Неаполь Скіфський. Проте більшість населених пунктів на півдні України, в Молдавії та на Північному Кавказі було засновано в останній чверті XVIII ст. (з 1777 до 1792 р.) як військові укріплення на нових територіях, приєднаних до Росії у ході переможних російсько-турецьких війн. Зокрема, Ставрополь і Нікополь були засновані в 1777 р., Севастополь - у 1783 р., Сімферополь - у наступному 1784 р., Тирасполь - у 1792 р. і т. д. Оскільки в Росії у той час була мода на все іноземне, новим містам і військовим укріпленням давали назви з грецьких компонентів, одним з яких і був -поль. (Інформацію використано із збірки “Культура слова”, Випуск №39, Київ, Наукова думка, 1990)

БІЛОРУСЬ чи БЄЛАРУСЬ?

 Друга назва часом трапляється в мові засобів масової інформації. Вона відбиває тенденцію якомога точніше передавати звучання білоруської самоназви. І хоч в «Українському правописі» застережено про передачу е в російських і білоруських географічних назвах, тобто про написання типу Бєлгород, Свє'тлогорськ, проте правописна традиція української літературної мови диктує написання Білорусь за аналогією до колишньої офіційної назви Білорусія. Така традиція зберігається і для загальних назв білоруси, білоруський. (“Культура мови на щодень”, Київ, 1997)

ВИРІВНЯНИЙ чи ВИРІВНЕНИЙ?

Пасивні дієприкметники минулого часу утворюються від перехідних дієслів переважно доконаного виду за допомогою суфікса -н-, рідше - -т-: написати - написаний, розбити - розбитий.

Якщо основа інфінітива закінчується на й або і (після голосного), то перед суфіксом -н- у дієприкметнику ці голосні замінюються відповідно на е, є: звільнити -звільнений, напоїти - напоєний,

Якщо основа інфінітива закінчується на приголосний, то між ним і суфіксом -н- у дієприкметнику з'являється вставний звук е: принести - принесений, привезти - привезений.

У слові вирівняти основа закінчується на я, отже, заміни звуків немає: вирівняний. Наприклад: При слабкому вітрі і невирівняному полі агрегат спрямовують уздовж оранки. При вирівняному полі слід орієнтуватися за напрямком вітру (з довідника).(“Культура мови на щодень”, Київ, 1997)

ПРІОРИТЕТ чи ПРИОРІТЕТ?

Пріоритет - слово іншомовного походження, що означає 'першість у чомусь', 'переважне право, переважне значення чогось'. Уживається також у множині, пор.: Надаємо пріоритет екологічним програмам; В останній рік навчання важливо визначити пріоритети.

Запозичені слова типу приватний, привілей, призма, прима пишуться з ипісля р (за правилом дев'ятки и пишеться після д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним, але в слові пріоритет наступний голосний о, тому після першого р треба писати і.

Нові запозичення в українській мові брифінг, маркетинг, моніторинг, холдинг, кікбоксинг, реципієнт щодо написання и - і відповідають згаданому правилові дев'ятки. (“Культура мови на щодень”, Київ, 1997)

Джерело:mova.info

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv

Хто зараз на сайті

На сайті 133 гостей та відсутні користувачі

Відкритий лист